Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Dữ liệu được thu thập tại website www.hanayukifashion.vn gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ giao hàng… Đây là những thông tin cần thiết và bắt buộc để đặt hàng, xác nhận đơn hàng và giao hàng thành công. Những thông tin này được thu thập nhằm mục đích hoàn tất thủ tục đặt hàng.

Trong trường hợp, khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng thì các thông tin về số tài khoản ngân hàng, người mua hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ.

Khi phát hiện hành vi sử dụng thông tin trái phéo, vi phạm bảo mật thông tin,khách hàng nên thông báo kịp thời cho www.hanayukiFashion.vn